Works

  • Шатахууны хяналтын систем

    1. Шатахууны үлдэгдлийг шалгахад амархан боллоо! Шатахууны үлдэгдэл програм дээр шууд харагдана. Шатахууны үлдэгдлийн хэмжээ нь 10 секунд тутам програм дээр шинэчлэгддэг.   2. Дутуу цэнэглэлтийг шалгахад амархан боллоо! Шатахууны цэнэглэлтийн тайлан автоматаар гарна. Шатахуун цэнэглэхээс өмнөх үлдэгдэл, дараах үлдэгдэл ба цэнэглэсэн дүнг тайлан дээр автоматаар тооцоолж харуулна. 3. Шатахуны зарцуулалтыг тайлангаар авдаг боллоо! Өдөрт хэдэн […]