r-MVT380

Машины GPS: MVT380, далд суурилуулах зориулалттай

MVT380 GPS/GPRS хяналтын төхөөрөмж:

   • Үйлдвэрлэгч: MEITRACK
   • Марк Загвар: MVT380
   • Үйлдвэрлэсэн газар: Хонг Конг, БНХАУ
   • Тээврийн хэрэгслийг хянах зориулалттай
   • 10 секундын давтамжтайгаар байршлаа илгээнэ
   • 2-3 метрийн нарийвчлалтай
   • Машины хянах самбарын ард жолооч оролдох боломжгүй байдлаар далд суурилуулна
   • Түлшний зарцуулалт, хөдөлгүүрийн төлөв хянах боломжтой
   • Хянах боломжтой параметрүүд:
    • Хурдны хяналт
    • Хурд хэтрүүлэлтийн дохио
    • Сул зогсолтын хяналт
    • Хөдөлгөөний хяналт
    • Хөдөлгүүрийн төлвийн хяналт
    • Түлшний хяналт
    • Нэмэлт датчикийн төлвийн хяналт (нийт 5 дижитал, 2 аналог оролттой)
    • Төхөөрөмж удирдах боломжтой (5 дижитал гаралттай)

Дэлгэрэнгүй
 • 24цаг тасралтгүй ажиллана, гадны тэжээл тасарсан тохиолдолд дотоод батарейгээр 12 цаг ажиллах чадвартай
 • Сүлжээгүй газар мэдээллээ санах ой дотроо хадгална (30 хоногийн санах ой)

GSM:

 • Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • GPRS class 10 (up to 85,6 kbps);
 • SMS (text/data)

GPS:

 • Мэдрэх чадвар: -161 dB
 • Нэгэн зэрэг холбогдох хиймэл дагуулын тоо: дунджаар 9 хиймэл дагуул

Цахилгаан:

 • Цахилгааны оролт: 12В-36В хооронд
 • Цахилгааны зарцуулалт: 65 мA
 • Дотоод батарей: 850мА/3.7В

Ажиллах нөхцөл:

 • Ажиллах температур: -45…+85 градус

Price: 380,000.00 MNT

Машины GPS: AVL02, далд суурилуулах зориулалттай

AVL02 GPS/GPRS хяналтын төхөөрөмж:

 • Үйлдвэрлэгч: TZONE
 • Марк Загвар: AVL02
 • Үйлдвэрлэсэн газар: Хонг Конг, БНХАУ
 • Тээврийн хэрэгслийг хянах зориулалттай
 • 10 секундын давтамжтайгаар байршлаа илгээнэ
 • 5-10 метрийн нарийвчлалтай
 • Машины хянах самбарын ард жолооч оролдох боломжгүй байдлаар далд суурилуулна
 • Түлшний зарцуулалт, хөдөлгүүрийн төлөв хянах боломжтой
 • Хянах боломжтой параметрүүд:
  • Хурдны хяналт
  • Хурд хэтрүүлэлтийн дохио
  • Сул зогсолтын хяналт
  • Хөдөлгөөний хяналт
  • Хөдөлгүүрийн төлвийн хяналт
  • Түлшний хяналт
  • Нэмэлт датчикийн төлвийн хяналт (нийт 2 дижитал, 1 аналог оролттой)
  • Төхөөрөмж удирдах боломжтой (2 дижитал гаралттай)

Дэлгэрэнгүй
 • 24цаг тасралтгүй ажиллана, гадны тэжээл тасарсан тохиолдолд дотоод батарейгээр 12 цаг ажиллах чадвартай
 • Сүлжээгүй газар мэдээллээ санах ой дотроо хадгална (30 хоногийн санах ой)

GSM:

 • Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • GPRS class 10 (up to 85,6 kbps);
 • SMS (text/data)

GPS:

 • Мэдрэх чадвар: -161 dB
 • Нэгэн зэрэг холбогдох хиймэл дагуулын тоо: дунджаар 9 хиймэл дагуул

Цахилгаан:

 • Цахилгааны оролт: 12В-36В хооронд
 • Цахилгааны зарцуулалт: 65 мA
 • Дотоод батарей: 850мА/3.7В

Ажиллах нөхцөл:

 • Ажиллах температур: -45…+85 градус

Price: 360,000.00 MNT

Машины түлшний датчик: TECHNOTON.

TECHNOTON DUT E AF түлшний датчик төхөөрөмж:

  • Үйлдвэрлэгч: TECHNOTON
  • Марк Загвар: DUT E AF
  • Үйлдвэрлэсэн газар: Европ
  • Шатахууны үлдэгдэл, зарцуулалт, цэнэглэлт, хулгайг хянах зориулалттай
  • 1 секундын давтамжтайгаар хэмжинэ
  • 20 милли литрийн нарийвчлалтай
  • Шатахууны савыг цоолж суурилуулна
  • GPS төхөөрөмж рүү холбогдож ажиллах зориулалттай.

  Суурилуулсан байдал:

Дэлгэрэнгүй
 • 24цаг тасралтгүй ажиллана, гаднаас тэжээл авна.
 • Аналог ба програмчлагдах дижитал гаралттай.
 • Дижитал давтамжаар сигнал гаргах боломжтой.
 • 6 метр хүртэл сунгах боломжтой.
 • Бүх төрлийн хэлбэртэй шатахууны сав, ёнкос дээр суурилуулах боломжтой.

Цахилгаан:

 • Цахилгааны оролт: 12В-36В хооронд
 • Цахилгааны зарцуулалт: 10 мA

Ажиллах нөхцөл:

 • Ажиллах температур: -45…+85 градус

Price: 495,000.00 MNT

Машины GPS: A100, далд суурилуулах зориулалттай

A100 GPS/GPRS хяналтын төхөөрөмж:

 • Үйлдвэрлэгч:fifotrack
 • Марк Загвар: A100
 • Үйлдвэрлэсэн газар: Shenzhen, БНХАУ
 • Тээврийн хэрэгслийг хянах зориулалттай
 • 10 секундын давтамжтайгаар байршлаа илгээнэ
 • 5-10 метрийн нарийвчлалтай
 • Машины хянах самбарын ард жолооч оролдох боломжгүй байдлаар далд суурилуулна
 • Түлшний зарцуулалт, хөдөлгүүрийн төлөв хянах боломжтой
 • Хянах боломжтой параметрүүд:
  • Хурдны хяналт
  • Хурд хэтрүүлэлтийн дохио
  • Сул зогсолтын хяналт
  • Хөдөлгөөний хяналт
  • Хөдөлгүүрийн төлвийн хяналт
  • Түлшний хяналт
  • Нэмэлт датчикийн төлвийн хяналт (нийт 2 дижитал, 1 аналог оролттой)
  • Төхөөрөмж удирдах боломжтой (2 дижитал гаралттай)

Дэлгэрэнгүй
 • 24цаг тасралтгүй ажиллана, гадны тэжээл тасарсан тохиолдолд дотоод батарейгээр 12 цаг ажиллах чадвартай
 • Сүлжээгүй газар мэдээллээ санах ой дотроо хадгална (30 хоногийн санах ой)

GSM:

 • Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • GPRS class 10 (up to 85,6 kbps);
 • SMS (text/data)

GPS:

 • Мэдрэх чадвар: -161 dB
 • Нэгэн зэрэг холбогдох хиймэл дагуулын тоо: дунджаар 9 хиймэл дагуул

Цахилгаан:

 • Цахилгааны оролт: 12В-36В хооронд
 • Цахилгааны зарцуулалт: 65 мA
 • Дотоод батарей: 850мА/3.7В

Ажиллах нөхцөл:

 • Ажиллах температур: -45…+85 градус

Price: 360,000.00 MNT