Машины түлшний датчик: TECHNOTON.

TECHNOTON DUT E AF түлшний датчик төхөөрөмж:

  • Үйлдвэрлэгч: TECHNOTON
  • Марк Загвар: DUT E AF
  • Үйлдвэрлэсэн газар: Европ
  • Шатахууны үлдэгдэл, зарцуулалт, цэнэглэлт, хулгайг хянах зориулалттай
  • 1 секундын давтамжтайгаар хэмжинэ
  • 20 милли литрийн нарийвчлалтай
  • Шатахууны савыг цоолж суурилуулна
  • GPS төхөөрөмж рүү холбогдож ажиллах зориулалттай.

  Суурилуулсан байдал:

Дэлгэрэнгүй
 • 24цаг тасралтгүй ажиллана, гаднаас тэжээл авна.
 • Аналог ба програмчлагдах дижитал гаралттай.
 • Дижитал давтамжаар сигнал гаргах боломжтой.
 • 6 метр хүртэл сунгах боломжтой.
 • Бүх төрлийн хэлбэртэй шатахууны сав, ёнкос дээр суурилуулах боломжтой.

Цахилгаан:

 • Цахилгааны оролт: 12В-36В хооронд
 • Цахилгааны зарцуулалт: 10 мA

Ажиллах нөхцөл:

 • Ажиллах температур: -45…+85 градус